ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงานคลังพัสดุ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงานคลังพัสดุ  ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านระบบ Google meet

โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2564,15:06   อ่าน 421 ครั้ง