ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สมุดเยี่ยมชม

เยี่ยมชมลำดับที่ 3
เรื่อง ขอให้ทบทวนการจัดการเรียนการสอน เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ข้าพเจ้า ว่าที่ร้อยตรีเรืองฤทธิ์ ฤทธาภัย อาชีพรับราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ 2 คน คือในระดับใช้ประถมศึกษาปีที่ 3 และอนุบาล 3 ได้ติดตามการแจ้งข้อมูลข่าวสารในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาโดยตลอดประกอบกับได้ติดตามการจัดการเรียนของโรงเรียนอื่นที่เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบที่โรงเรียนนำเสนอแล้ว จึงขอเสนอความเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุดและไม่ก่อให้เกิดภาระหรือความลำบากใจต่อผู้ปกครอง/คุณครู ดังนี้ -การจัดการเรียนการสอนควรเป็นรูปแบบเรียนติดต่อสัปดาห์เว้นสัปดาห์(สลับกลุ่มกันเรียน) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเรียนและลดความเบื่อหน่ายและภาวะเนือยนิ่ง เพราะจากที่สังเกตเด็กไม่กระตือรือร้นและหลุดจากบทเรียน/คาบเรียนออนไลน์ ในการจัดการเรียนก็จะไม่สับสนด้วย อีกทางหนึ่งในการจัดการแผนการดำเนินชีวิตของผู้ปกครอง(ที่มีงานประจำ)ก็จะสามารถวางแผนในการดูแลบุตรได้ถูกว่าสัปดาห์ที่เว้นต้องทำอย่างไร แต่ถ้าวันเว้นวันก็กระทบกับภารงานอย่างมาก -การเรียนตามข้อเสนอข้างต้นนั้น ยังมีประโยชน์ในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคได้อีกทางหนึ่งด้วย กล่าวคือ กรณีมีเด็กป่วยแต่ไม่แสดงอาการ(รวมโรคติดต่อต่างๆด้วย)การเรียนแบบวันเว้นวันจะไม่สามารถป้องกันการระบาดได้เนื่องจากวันนี้เด็กป่วยไม่แสดงอาการ กิจกรรมต่างๆที่เด็กอยู่ในโรงเรียนอาจทิ้งสารคัดหลั่งหรือเชื้อโรคไว้ที่พื้นผิวสัมผัสต่างๆที่อาจดูแลความสะอาดไม่ทั่วถึง วันรุ่งขึ้นเด็กอีกกลุ่มมาเรียนก็สามารถรับสัมผัสเชื้อไปได้กลายเป็นแพร่กระจายเชื้อทั้งห้อง หากใช้เรียนทั้งสป.สลับก็สามารถควบคุมกลุ่มและจัดการเฉพาะกลุ่มได้ ข้าพเจ้าขอเสนอความคิดเห็นในเบื้องต้นไว้เพียงแค่นี้ก่อน และรบกวนผู้ปกครองร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อออกแบบการเรียนของลูกๆเราให้สอดรับกับสภาวะการณ์ปัจจุบันเพื่อให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนรู้ ได้ผลเป็นประการใดรบดวนแจ้งกลับมาตามช่องทางที่แจ้งมานี้ด้วย ขอแสดงความนับถือ ว่าที่ร้อยตรีเรืองฤทธิ์ ฤทธาภัย (0924978798)
ไอพี : 182.232.202.245
วันที่ : 11 ก.ค. 2563,11:00 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 2
อยากกลับไปเยี่ยมโรงเรียนสาธิตสหวิทยาลัยครูสงขลามากครับแต่รอรวมทีมกันก่อนแล้วกันครับ
โพสโดย : สาธิตรุ่น 2
ไอพี : 61.19.25.18
วันที่ : 26 มิ.ย. 2556,11:37 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 1
ดีใจ ขอบคุณนะค่ะ ที่ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชม รร สาธิต อีกครั้ง โรงเรียนเปลี่ยนไปมาก ๆ ดีใจและภาคภูมิมากค่ะ ที่เป็นศิษย์เก่าที่นี่ ^^
ไอพี : 223.204.2.215
วันที่ : 03 เม.ย. 2555,20:48 น.กฎกติกาของสมุดเยี่ยมโรงเรียน
1) ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดปด ไม่หลอกลวง ไม่พูดวาจาทำให้แตกร้าวกัน ไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์
2) ไม่โพส ใส่ร้ายป้ายสี เสียดสี ในสิ่งไม่เป็นความจริง บิดเบือน ตำหนิติเตียน จาบจ้วงพระรัตนตรัย หรือ บุคคลใดๆ ในทางเสียหาย
3) ไม่โพสหรือสื่ออะไรต่างๆที่ ละเมิดต่อ กฎหมายบ้านเมือง ศีลธรรม ประเพณี
4) ไม่โพส รูป วิดีโอคลิป โป๊ ล่อแหลม ขัดต่อศีลธรรม ลงในกระทู้และในรูปแทนตัว
5) ไม่เผยแผ่สิ่งที่เป็นมิจฉาทิฐิ

ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน

ข้อความสมุดเยี่ยมเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียนและไม่ใช่ของผู้ดูแลระบบทั้งหมดจะไม่มีการรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ
ข้อความ :
ชื่อ :
อีเมล์ :
กรอกรหัส :