ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์‎อดุลย์ หวังจิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เอกสารสื่อการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
เครื่องแต่งกายนักเรียน
เครื่องแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจ รูปแบบการให้บริการข้อมูลบนเว็ปไซต์ ข้อใดมากที่สุด
ความครอบคลุมเนื้อหา ข่าวสารต่างๆ
การได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2012
ปรับปรุง 16/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1286289
Page Views 1968568
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนร.อนุบาล1/2558
สอบธรรมศึกษา
สอบธรรมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง กำหนดปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 154) 16 พ.ค. 60
ตารางเรียนชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 565) 10 พ.ค. 60
ตารางสอบปลายปีการศึกษา 2559 (อ่าน 303) 20 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์...การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา (อ่าน 202) 07 ก.พ. 60
ปฏิทินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 268) 04 ก.พ. 60
แจ้งแนวปฏิบัติการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติฯ ประจำปี 2560 รอบแรก (อ่าน 364) 20 ม.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ Pre Woranari '2560 (อ่าน 291) 07 ม.ค. 60
แจ้งการตรวจสอบผลการสอบ สสวท. (วิทย์-คณิต) คัดเลือกรอบที่ 1 (อ่าน 256) 02 ม.ค. 60
ดูด่วน!! สทศ. จัดทำวิดีทัศน์ แนะนำการเขียนตอบ ข้อสอบ O-NET อัตนัย วิชาภาษาไทยป.6 (อ่าน 212) 24 ธ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเรียนต่อม.1 และสอบYORWOR Pre-test ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (อ่าน 302) 21 ธ.ค. 59
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 806) 14 ธ.ค. 59
ขอเชิญสมัครเป็นคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองฯ ชุดที่ 16 (อ่าน 138) 07 ธ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์...แผนการรับนักเรียนและการรับสมัคร PRE-YORSOR'60 (อ่าน 508) 07 ธ.ค. 59
เตรียมพร้อม สอบ 0-NET ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 189) 04 ธ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบม.ว.Pretest 2559 ร.ร.มหาวชิราวุธ สงขลา (อ่าน 198) 04 ธ.ค. 59
ประกาศ หยุดเรียน 1 วัน (ศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559) เนื่องจากน้ำท่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (อ่าน 135) 02 ธ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์.....การเปิดรับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 179) 30 พ.ย. 59
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 477) 15 ก.ย. 59
ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 436) 01 ส.ค. 59
ประกาศ วันหยุดราชการในวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียน ปิด ๑ วัน (อ่าน 432) 05 ก.ค. 59
ขอเชิญนักเรียนร่วมโครงการ สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) (อ่าน 492) 01 มิ.ย. 59
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กำหนดปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 905) 16 พ.ค. 59
ตารางเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1431) 10 พ.ค. 59
แจ้งประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติรอบ 2 (อ่าน 795) 25 ก.พ. 59
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ (อ่าน 802) 18 ก.พ. 59
ตารางสอบปลายปีการศึกษา 2558 (อ่าน 682) 18 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 รอบแรก (อ่าน 1345) 12 ม.ค. 59
ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1184) 22 ธ.ค. 58
ประชาสัมพันธ์การทดสอบความสามารถทางวิชาการ Yorwor Pre -Test ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (อ่าน 1081) 17 ธ.ค. 58
แจ้งประชาสัมพันธ์การสอบO-NET ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 579) 04 ธ.ค. 58
แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ ม.ว.Pre-Test 2016 นร.ระดับชั้นป.4 - ป.6 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ (อ่าน 2320) 02 ธ.ค. 58
แจ้งประชาสัมพันธ์ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ-ระดับนานาชาติ 2559 (อ่าน 532) 27 พ.ย. 58
แจ้งประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน YMSC 2015 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (อ่าน 1294) 11 พ.ย. 58
แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมสอบเพชร SMA มหาวชิราวุธ และ EGL (อ่าน 618) 05 พ.ย. 58
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลห้องสอบและสถานที่สอบสสวท.ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 534) 05 พ.ย. 58
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 778) 11 ก.ย. 58
แจ้งข่าวโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึ (อ่าน 582) 07 ก.ย. 58
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประกาศ รับสมัครนักเรียนช้างเผือก ม.1 โครงการ SMA ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 896) 25 ส.ค. 58
การรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2558 (อ่าน 617) 06 ส.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับเด็ก ๆ ที่ได้รับรางวัล (อ่าน 498) 21 ก.ค. 58

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมูที่ 4 ถนนกาญจวนิช ตำบลเขารูปช้าง ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทร.0-7432-4002  โทรสาร 0-7431-6307
สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา