ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เอกสารสื่อการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
เครื่องแต่งกายนักเรียน
เครื่องแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจ รูปแบบการให้บริการข้อมูลบนเว็ปไซต์ ข้อใดมากที่สุด
ความครอบคลุมเนื้อหา ข่าวสารต่างๆ
การได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2012
ปรับปรุง 17/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1306635
Page Views 2003024
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนร.อนุบาล1/2558
สอบธรรมศึกษา
สอบธรรมศึกษา
ภาพกิจกรรม

กีฬาสี ประจำปี 2560
( จำนวน 57 รูป / ดู 449 ครั้ง )
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 25 รูป / ดู 142 ครั้ง )
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ุ6ี ประจำปีการศึกษา 2560
( จำนวน 18 รูป / ดู 379 ครั้ง )
satit family fun run 2017
( จำนวน 59 รูป / ดู 1131 ครั้ง )
สาธิตฯ วิชาการ
( จำนวน 25 รูป / ดู 415 ครั้ง )
คอนเสิร์ต.....เติมใจให้กัน
( จำนวน 18 รูป / ดู 514 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการวิชาคอมพิวเตอร์
( จำนวน 1 รูป / ดู 344 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
( จำนวน 4 รูป / ดู 320 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
( จำนวน 6 รูป / ดู 288 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
( จำนวน 9 รูป / ดู 452 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
( จำนวน 6 รูป / ดู 390 ครั้ง )
การแข่งขันอินดอร์ซอคเกอร์ ระดับอนุบาล ณ ห้างสรรพสินค้าโอเดียล หาดใหญ่ ในวันที่ 28 - 30 ก.ค. 59
( จำนวน 11 รูป / ดู 409 ครั้ง )
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมูที่ 4 ถนนกาญจวนิช ตำบลเขารูปช้าง ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทร.0-7432-4002  โทรสาร 0-7431-6307
สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา