ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
 

 
 สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนามมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  
 
 สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 36 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
  
 
 สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
  
 
 สีส้ม แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน
  
 
 สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  

 
สีประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คือ สีขาว - สีแดง

  
 
 สีขาว หมายถึง ความถูกต้อง ความบริสุทธิ์
  
 
 สีแดง หมายถึง ความรัก ความเข้มแข็ง
** สีขาว - สีแดง หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกคนต้องกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามด้วย ความบริสุทธ์ใจ **

***โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ใช้ตราสัญลักษณ์เดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา***