ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพนักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21"  ด้วยกิจกรรม  Active  Learning  และการพัฒนาทักษะสมอง (EF)  เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563  ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563,13:33   อ่าน 481 ครั้ง