ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการบรรยายพิเศษให้ความรู้สำหรับผู้ปกครอง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดโครงการบรรยายพิเศษให้ความรู้สำหรับผู้ปกครอง เรื่องการประเมินพัฒนาการลูกน้อยสู่การปฏิบัติในการประเมินพัฒนาการ DSPM ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการและดูแลศักยภาพขั้นพื้นฐานและป้องกันโรค  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักเรียนมีพัฒนาการได้สมวัย  ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  ณ  ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเรียนประถมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2563,11:43   อ่าน 1141 ครั้ง