ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 6-8  มกราคม 2563  และได้รับรางวัลดังนี้
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ป.4-6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
      -  เด็กหญิงรวงข้าว หะเทศ    
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  ระดับชั้น ป.4-6  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
      -  เด็กชายวรพัฒน์ แก้วประดิษฐ์ 
     
 -  เด็กหญิงชัญญานุช สุขสวัสดิ์ 
     
 -  เด็กหญิงชนัญชิตา อินทะสุวรรณ์  
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  
      -  เด็กชายกษม  สุวรรณเรืองศรี  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6  ได้ระดับเข้าร่วม 
      -  เด็กหญิงญาณิศา วัชรเวชศฤงคาร  

โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2563,17:27   อ่าน 310 ครั้ง