ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ระดับประถมศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ระดับประถมศึกษา (แข่งขันระดับประเทศ) มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด  386 ทีม ทีมนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้ลำดับที่ 84
และได้รับรางวัล "ผ่านเกณฑ์" เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562  ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพ
1. เด็กหญิงรวงข้าว  หะเทศ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เด็กหญิงปาณิสรา  สิ้มใต้ยิ้น  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. เด็กหญิงนัทธ์ชนันธ์  พายุหิน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2562,17:08   อ่าน 359 ครั้ง