ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  จัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ  ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านภาษาอังกฤษ  และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน   ในวันที่  12  มีนาคม  2562  ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2562,16:01   อ่าน 1787 ครั้ง