ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เยาวชนคนสร้างชาติ ประจำปี 2561
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณิชกานต์  ตรงจิตร์  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ได้รับรางวัล  เยาวชนคนสร้างชาติ  สาขาด้านวิชาการ  เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปี 2561  ไดรับรางวัลจากประธานในพิธี หม่อมราชวงศ์  วรปภา  จักรพันธุ์  ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2561,16:20   อ่าน 244 ครั้ง