ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเสริมประสบการณ์ระดับประถมวัย

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเสริมประสบการณ์ระดับประถมวัยเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการน้ำในชีวิตประจำวันและการชลประทานเบื้องต้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2559-2560 ซึ่งนักเรียนได้รับเกียรติบัตร ระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 คน ดังนี้
1. เด็กหญิงนวินดา ยีหมะ
2. เด็กหญิงชนัญชิตา อินทะสุวรรณ


โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2560,10:13   อ่าน 463 ครั้ง