ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชุมท่านผู้ปกครอของงนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1328) 14 มิ.ย. 55
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับชั้น ป. 1-3 (อ่าน 2061) 14 มิ.ย. 55
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1569) 14 มิ.ย. 55
ขอเชิญประชุมท่านผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1331) 06 มิ.ย. 55
ขอเชิญเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๒ (อ่าน 1778) 05 มิ.ย. 55
รายละเอียดกำหนดการ โครงการทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 2348) 01 มิ.ย. 55
กลุ่มทันตกรรม โรงพยาบาลสงขลา บริการตรวจทันตกรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (อ่าน 1448) 31 พ.ค. 55
โรงเรียน Marian Convent เมืองอิโปห์ ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตฯ (อ่าน 1419) 29 พ.ค. 55
ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555 ของนักเรียนทุกระดับชั้น (อ่าน 1342) 24 พ.ค. 55
สรุปผลนักเรียนเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1439) 24 พ.ค. 55
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชุมชี้แจงโครงการทัศนศึกษา (อ่าน 1308) 24 พ.ค. 55
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1770) 21 พ.ค. 55
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่งหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง (อ่าน 2449) 17 พ.ค. 55
ประกาศตารางเรียน ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 2463) 14 พ.ค. 55
จำหน่ายเสื้อผ้านักเรียน เครื่องแต่งกาย/สมุดหนังสือ/รับผลการเรียน (ปพ.6) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 (อ่าน 1429) 28 เม.ย. 55
นักเรียนชั้น ป.6 สามารถพิมพ์ผลการสอบ O-Net ปี54 ได้แล้วที่เว็ปไซต์ สทศ (อ่าน 2823) 27 เม.ย. 55
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนชั้น ป.5 ที่จะ ขึ้น ป.6 มารับหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง (อ่าน 1936) 12 เม.ย. 55
ท่านสามารถ Download ภาพกิจกรรมของโรงเรียนสาธิต.... (อ่าน 1624) 28 มี.ค. 55
ประกาศวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1590) 28 มี.ค. 55
กิจกรรม Day Care (ชั้นอนุบาล 1) (อ่าน 1386) 28 มี.ค. 55
กำหนดวันประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1768) 28 มี.ค. 55
รับเอกสารนักเรียนชั้น ป.6 และประกาศผลสอบ นักเรียนชั้น ป.1 - ป.5 (อ่าน 1843) 24 มี.ค. 55