ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 (อ่าน 1518) 12 พ.ย. 55
มาเลเซียขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตฯ (อ่าน 1250) 12 พ.ย. 55
กำหนดการปิด - เปิดเรียน ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1911) 24 ก.ย. 55
ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2555 (อ่าน 1718) 10 ก.ย. 55
รายงานการตรวจ วิเคราะห์ คุณภาพน้ำดื่ม ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (อ่าน 2564) 03 ก.ย. 55
เชิญร่วมกิจกรรม ร้องเล่น เต้น ล้างปี2 (อ่าน 1695) 28 ส.ค. 55
ประกาศ สสวท. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2555 (อ่าน 1667) 20 ส.ค. 55
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 1349) 15 ส.ค. 55
กีฬาครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1569) 15 ส.ค. 55
ติวเข้มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1502) 15 ส.ค. 55
มรภ.สงขลา พร้อมจัด 2 งานใหญ่ (อ่าน 2266) 31 ก.ค. 55
ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย (อ่าน 1458) 25 ก.ค. 55
เข้าค่ายปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1706) 18 ก.ค. 55
การซักซ้อมแผนหนีไฟ (อ่าน 1747) 27 มิ.ย. 55
อบรมนักเรียนและผู้ปกครอง ชั้น ป. 3 การใช้ Insight English Program (อ่าน 1493) 22 มิ.ย. 55
การประเมินคุณภาพการศึกษา จากภายนอก (สมศ.) ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1544) 22 มิ.ย. 55
กีฬาสีระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1488) 20 มิ.ย. 55
"คนดีศรีราชภัฏ" ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1427) 20 มิ.ย. 55
การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่15 (อ่าน 2532) 18 มิ.ย. 55
ขอเชิญประชุมท่านผู้ปกครอของงนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1445) 14 มิ.ย. 55
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับชั้น ป. 1-3 (อ่าน 2235) 14 มิ.ย. 55
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1709) 14 มิ.ย. 55
ขอเชิญประชุมท่านผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1466) 06 มิ.ย. 55
ขอเชิญเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๒ (อ่าน 1948) 05 มิ.ย. 55
รายละเอียดกำหนดการ โครงการทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 2492) 01 มิ.ย. 55
กลุ่มทันตกรรม โรงพยาบาลสงขลา บริการตรวจทันตกรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (อ่าน 1627) 31 พ.ค. 55
โรงเรียน Marian Convent เมืองอิโปห์ ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตฯ (อ่าน 1577) 29 พ.ค. 55
ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2555 ของนักเรียนทุกระดับชั้น (อ่าน 1475) 24 พ.ค. 55
สรุปผลนักเรียนเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1561) 24 พ.ค. 55
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชุมชี้แจงโครงการทัศนศึกษา (อ่าน 1453) 24 พ.ค. 55
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1914) 21 พ.ค. 55
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่งหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง (อ่าน 2580) 17 พ.ค. 55
ประกาศตารางเรียน ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 2593) 14 พ.ค. 55
จำหน่ายเสื้อผ้านักเรียน เครื่องแต่งกาย/สมุดหนังสือ/รับผลการเรียน (ปพ.6) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 (อ่าน 1566) 28 เม.ย. 55
นักเรียนชั้น ป.6 สามารถพิมพ์ผลการสอบ O-Net ปี54 ได้แล้วที่เว็ปไซต์ สทศ (อ่าน 2972) 27 เม.ย. 55
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนชั้น ป.5 ที่จะ ขึ้น ป.6 มารับหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง (อ่าน 2060) 12 เม.ย. 55
ท่านสามารถ Download ภาพกิจกรรมของโรงเรียนสาธิต.... (อ่าน 1760) 28 มี.ค. 55
ประกาศวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1690) 28 มี.ค. 55
กิจกรรม Day Care (ชั้นอนุบาล 1) (อ่าน 1531) 28 มี.ค. 55
กำหนดวันประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1928) 28 มี.ค. 55