ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา ณ ภาคกลาง (อ่าน 1198) 23 พ.ค. 56
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (เข้าค่ายวิทยาศาสตร์) (อ่าน 1111) 23 พ.ค. 56
ตารางเรียนประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 3949) 14 พ.ค. 56
ตัวอย่างเครื่องแต่งกายนักเรียน (อ่าน 1697) 14 พ.ค. 56
โรงเรียนสาธิตฯขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงนันท์นภัส คุ่มเคียม (อ่าน 1587) 18 เม.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อดุลย์ หวังจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ (อ่าน 1931) 01 เม.ย. 56
ขอเชิญร่วมงานสาธิตสังสรรค์ ' 55 (อ่าน 1351) 04 มี.ค. 56
ตารางสอบปลายปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1285) 27 ก.พ. 56
ขอเชิญครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "เปิดประตูสู่ ญ.ว.""Open House 2013" (อ่าน 1258) 22 ม.ค. 56
แจ้งปฏิทินตารางสรุปรายการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำเดือนมกราคม (อ่าน 1272) 18 ม.ค. 56
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 (อ่าน 1653) 17 ม.ค. 56
การรับสมัครโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ "Yorwor Pretest" ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 2714) 14 ม.ค. 56
ประกาศผลสอบ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี2555 รอบที่ 1 (อ่าน 2323) 28 ธ.ค. 55
ผลการสอบโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) (อ่าน 1705) 19 ธ.ค. 55
ทดสอบความรู้ PRE - YORSOR โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา (อ่าน 7066) 13 ธ.ค. 55
ทดสอบความรู้ Pre - Test โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ (อ่าน 3897) 13 ธ.ค. 55
ประกาศรายชื่อโครงการเพชร SMA มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา (อ่าน 6052) 13 ธ.ค. 55
แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2556 (อ่าน 1517) 12 ธ.ค. 55
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม “สาธิต ฯ วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555” และเชิญชมนิทรรศก (อ่าน 1340) 22 พ.ย. 55
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกท่าน (อ่าน 1278) 12 พ.ย. 55
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1912) 12 พ.ย. 55
ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 (อ่าน 1336) 12 พ.ย. 55
มาเลเซียขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตฯ (อ่าน 1121) 12 พ.ย. 55
กำหนดการปิด - เปิดเรียน ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1755) 24 ก.ย. 55
ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2555 (อ่าน 1582) 10 ก.ย. 55
รายงานการตรวจ วิเคราะห์ คุณภาพน้ำดื่ม ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (อ่าน 2369) 03 ก.ย. 55
เชิญร่วมกิจกรรม ร้องเล่น เต้น ล้างปี2 (อ่าน 1531) 28 ส.ค. 55
ประกาศ สสวท. เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2555 (อ่าน 1534) 20 ส.ค. 55
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 1200) 15 ส.ค. 55
กีฬาครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1418) 15 ส.ค. 55
ติวเข้มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1382) 15 ส.ค. 55
มรภ.สงขลา พร้อมจัด 2 งานใหญ่ (อ่าน 2081) 31 ก.ค. 55
ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษา เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย (อ่าน 1325) 25 ก.ค. 55
เข้าค่ายปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1524) 18 ก.ค. 55
การซักซ้อมแผนหนีไฟ (อ่าน 1611) 27 มิ.ย. 55
อบรมนักเรียนและผู้ปกครอง ชั้น ป. 3 การใช้ Insight English Program (อ่าน 1376) 22 มิ.ย. 55
การประเมินคุณภาพการศึกษา จากภายนอก (สมศ.) ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1425) 22 มิ.ย. 55
กีฬาสีระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1362) 20 มิ.ย. 55
"คนดีศรีราชภัฏ" ประจำปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1295) 20 มิ.ย. 55
การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่15 (อ่าน 2398) 18 มิ.ย. 55