ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2556 (อ่าน 1456) 25 ต.ค. 56
ขอให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ทุกคนที่เดินไปค่ายวิทย์ฯ มารับเสื้อ (อ่าน 1185) 01 ต.ค. 56
กำหนดการ/รายการของใช้ โครงการทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (อ่าน 1537) 01 ต.ค. 56
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (เข้าค่ายวิทยาศาสตร์) (อ่าน 1213) 19 ก.ย. 56
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1571) 09 ก.ย. 56
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน Yorwor Mathematics Competition 2013 (อ่าน 1249) 06 ก.ย. 56
ประกาศ สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ทดสอบความรู้ ป.5 ร.ร.มอ.วิทยานุสรณ์ ปี 57 (อ่าน 10444) 03 ก.ย. 56
โครงการ SMA ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย สรรหานักเรียนโครงการช้างเผือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 ปี 57 (อ่าน 2252) 02 ก.ย. 56
การทดสอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) (อ่าน 1299) 28 ส.ค. 56
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1528) 26 ส.ค. 56
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "โครงการเจียระไนเพชร" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1482) 26 ส.ค. 56
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ (จังหวัดสงขลา) (อ่าน 1420) 26 ส.ค. 56
ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 (อ่าน 1375) 20 ส.ค. 56
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1297) 20 ส.ค. 56
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่ 28 บริษัท เสริมปัญญา จำกัด (อ่าน 2555) 13 ส.ค. 56
ขอแสดงความยินดี อาจารย์อดุลย์ หวังจิ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (อ่าน 1689) 18 มิ.ย. 56
กำหนดการทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1405) 07 มิ.ย. 56
กำหนดการทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1332) 07 มิ.ย. 56
อบรมนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่อง การใช้ Insight English Program (อ่าน 1692) 23 พ.ค. 56
ขออนุญาตนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา ณ ภาคกลาง (อ่าน 1339) 23 พ.ค. 56
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (เข้าค่ายวิทยาศาสตร์) (อ่าน 1278) 23 พ.ค. 56
ตารางเรียนประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 4156) 14 พ.ค. 56
ตัวอย่างเครื่องแต่งกายนักเรียน (อ่าน 1854) 14 พ.ค. 56
โรงเรียนสาธิตฯขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงนันท์นภัส คุ่มเคียม (อ่าน 1747) 18 เม.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อดุลย์ หวังจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ (อ่าน 2105) 01 เม.ย. 56
ขอเชิญร่วมงานสาธิตสังสรรค์ ' 55 (อ่าน 1489) 04 มี.ค. 56
ตารางสอบปลายปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1452) 27 ก.พ. 56
ขอเชิญครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "เปิดประตูสู่ ญ.ว.""Open House 2013" (อ่าน 1404) 22 ม.ค. 56
แจ้งปฏิทินตารางสรุปรายการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำเดือนมกราคม (อ่าน 1406) 18 ม.ค. 56
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 (อ่าน 1833) 17 ม.ค. 56
การรับสมัครโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ "Yorwor Pretest" ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 2863) 14 ม.ค. 56
ประกาศผลสอบ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี2555 รอบที่ 1 (อ่าน 2444) 28 ธ.ค. 55
ผลการสอบโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) (อ่าน 1845) 19 ธ.ค. 55
ทดสอบความรู้ PRE - YORSOR โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา (อ่าน 8043) 13 ธ.ค. 55
ทดสอบความรู้ Pre - Test โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ (อ่าน 4053) 13 ธ.ค. 55
ประกาศรายชื่อโครงการเพชร SMA มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา (อ่าน 6492) 13 ธ.ค. 55
แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2556 (อ่าน 1656) 12 ธ.ค. 55
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม “สาธิต ฯ วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555” และเชิญชมนิทรรศก (อ่าน 1482) 22 พ.ย. 55
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกท่าน (อ่าน 1466) 12 พ.ย. 55
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 2091) 12 พ.ย. 55