ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศหยุดเรียน ในวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 (อ่าน 2038) 27 ก.ค. 57
การรับสมัครโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี 2557 (อ่าน 1339) 22 ก.ค. 57
มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อสำคัญช่วงเปิดเทอม (อ่าน 1054) 08 ก.ค. 57
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (อ่าน 1126) 08 ก.ค. 57
ประกาศผล O-NET ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1502) 09 มิ.ย. 57
รายชื่อกลุ่มนักเรียนและกำหนดการทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1546) 28 พ.ค. 57
โรงเรียนสาธิตฯ ประกาศปิด ตาม คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (อ่าน 1625) 22 พ.ค. 57
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศีกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 1920) 16 พ.ค. 57
ตารางเรียนปีการศึกษา 2557 (อ่าน 4954) 13 พ.ค. 57
เครื่องแต่งกาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (อ่าน 1971) 01 พ.ค. 57
ประกาศการเปิด-ปิดเรียน (อ่าน 1676) 23 เม.ย. 57
ปฏิทินกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1609) 10 มี.ค. 57
ตารางสอบปลายปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1433) 21 ก.พ. 57
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ (อ่าน 1258) 18 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 โครงการ SMA ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา (อ่าน 6098) 12 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา สอบ มว. Pre test โรงเรียนมหาวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 9560) 11 ก.พ. 57
รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา สอบ Pre-Woranari ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1678) 29 ม.ค. 57
ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ "Yorwor Pre-Test" ครั้งที่ 6 (อ่าน 3263) 06 ม.ค. 57
แจ้งการรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (อ่าน 1738) 17 ธ.ค. 56
แจ้งรายละเอียดการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1591) 13 ธ.ค. 56
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 2122) 13 ธ.ค. 56
แจ้งปฏิทินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2557 โรงเรียนวรนารีเฉลิ (อ่าน 1412) 12 ธ.ค. 56
แจ้งกำหนดการรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการ SMA ม. 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ปีการศึกษาที่ 2557 (อ่าน 1632) 12 ธ.ค. 56
เปิดรับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 (อ่าน 2375) 11 ธ.ค. 56
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา งดการเรียน การสอน และกำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (อ่าน 1576) 03 ธ.ค. 56
ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา งดการเรียน การสอน ในวันที่ 4-10 ธันวาคม 2556 (อ่าน 1599) 03 ธ.ค. 56
กำหนดชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2556 (อ่าน 1281) 03 ธ.ค. 56
ขอเลื่อน โครงการสานสายใยรัก จากพ่อสู่ลูก ระดับชั้น อนุบาล ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 (อ่าน 1221) 03 ธ.ค. 56
ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หยุดเรียน ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 (อ่าน 1335) 02 ธ.ค. 56
ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หยุดเรียน ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 (อ่าน 1312) 02 ธ.ค. 56
เปิดรับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 (อ่าน 3935) 25 พ.ย. 56
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "อ่านเถิด....เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน (อ่าน 5270) 22 พ.ย. 56
เปิดรับสมัครทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บริษัท เสริมปัญญา จำกัด (อ่าน 1423) 20 พ.ย. 56
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นม.1 : โรงเรียนดาวนายร้อย (อ่าน 1659) 20 พ.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ (อ่าน 1513) 13 พ.ย. 56
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1226) 09 พ.ย. 56
นักเรียนสร้างชื่อเสียง ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ระดับประถมศึกษา (อ่าน 1544) 07 พ.ย. 56
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม จาก สมศ (อ่าน 1251) 05 พ.ย. 56
กำหนดสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปี 2556 (อ่าน 1285) 05 พ.ย. 56
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการรักการอ่านสานสู่ฝัน (อ่าน 1807) 05 พ.ย. 56