ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งรายละเอียดการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1437) 13 ธ.ค. 56
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1972) 13 ธ.ค. 56
แจ้งปฏิทินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2557 โรงเรียนวรนารีเฉลิ (อ่าน 1269) 12 ธ.ค. 56
แจ้งกำหนดการรับนักเรียนเข้าเรียนโครงการ SMA ม. 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ปีการศึกษาที่ 2557 (อ่าน 1487) 12 ธ.ค. 56
เปิดรับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 (อ่าน 2146) 11 ธ.ค. 56
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา งดการเรียน การสอน และกำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (อ่าน 1401) 03 ธ.ค. 56
ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา งดการเรียน การสอน ในวันที่ 4-10 ธันวาคม 2556 (อ่าน 1483) 03 ธ.ค. 56
กำหนดชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2556 (อ่าน 1128) 03 ธ.ค. 56
ขอเลื่อน โครงการสานสายใยรัก จากพ่อสู่ลูก ระดับชั้น อนุบาล ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 (อ่าน 1099) 03 ธ.ค. 56
ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หยุดเรียน ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 (อ่าน 1170) 02 ธ.ค. 56
ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หยุดเรียน ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 (อ่าน 1176) 02 ธ.ค. 56
เปิดรับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 (อ่าน 3811) 25 พ.ย. 56
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "อ่านเถิด....เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน (อ่าน 5092) 22 พ.ย. 56
เปิดรับสมัครทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บริษัท เสริมปัญญา จำกัด (อ่าน 1282) 20 พ.ย. 56
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นม.1 : โรงเรียนดาวนายร้อย (อ่าน 1495) 20 พ.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ (อ่าน 1363) 13 พ.ย. 56
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1089) 09 พ.ย. 56
นักเรียนสร้างชื่อเสียง ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ระดับประถมศึกษา (อ่าน 1386) 07 พ.ย. 56
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม จาก สมศ (อ่าน 1129) 05 พ.ย. 56
กำหนดสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปี 2556 (อ่าน 1152) 05 พ.ย. 56
ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการรักการอ่านสานสู่ฝัน (อ่าน 1663) 05 พ.ย. 56
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2556 (อ่าน 1292) 25 ต.ค. 56
ขอให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ทุกคนที่เดินไปค่ายวิทย์ฯ มารับเสื้อ (อ่าน 1056) 01 ต.ค. 56
กำหนดการ/รายการของใช้ โครงการทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (อ่าน 1369) 01 ต.ค. 56
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (เข้าค่ายวิทยาศาสตร์) (อ่าน 1100) 19 ก.ย. 56
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1421) 09 ก.ย. 56
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน Yorwor Mathematics Competition 2013 (อ่าน 1126) 06 ก.ย. 56
ประกาศ สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ทดสอบความรู้ ป.5 ร.ร.มอ.วิทยานุสรณ์ ปี 57 (อ่าน 10142) 03 ก.ย. 56
โครงการ SMA ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย สรรหานักเรียนโครงการช้างเผือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 ปี 57 (อ่าน 2073) 02 ก.ย. 56
การทดสอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) (อ่าน 1185) 28 ส.ค. 56
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1386) 26 ส.ค. 56
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "โครงการเจียระไนเพชร" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1316) 26 ส.ค. 56
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ (จังหวัดสงขลา) (อ่าน 1258) 26 ส.ค. 56
ขอเชิญร่วมกิจกรรมกีฬาครอบครัวอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 (อ่าน 1244) 20 ส.ค. 56
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1147) 20 ส.ค. 56
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่ 28 บริษัท เสริมปัญญา จำกัด (อ่าน 2438) 13 ส.ค. 56
ขอแสดงความยินดี อาจารย์อดุลย์ หวังจิ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (อ่าน 1538) 18 มิ.ย. 56
กำหนดการทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1195) 07 มิ.ย. 56
กำหนดการทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1221) 07 มิ.ย. 56
อบรมนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่อง การใช้ Insight English Program (อ่าน 1547) 23 พ.ค. 56