ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติรอบ 2 (อ่าน 1477) 25 ก.พ. 59
ตารางสอบปลายปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1403) 18 ก.พ. 59
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ (อ่าน 3022) 18 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 รอบแรก (อ่าน 2188) 12 ม.ค. 59
ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1960) 22 ธ.ค. 58
ประชาสัมพันธ์การทดสอบความสามารถทางวิชาการ Yorwor Pre -Test ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (อ่าน 1894) 17 ธ.ค. 58
แจ้งประชาสัมพันธ์การสอบO-NET ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1257) 04 ธ.ค. 58
แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ ม.ว.Pre-Test 2016 นร.ระดับชั้นป.4 - ป.6 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ (อ่าน 4127) 02 ธ.ค. 58
แจ้งประชาสัมพันธ์ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ-ระดับนานาชาติ 2559 (อ่าน 1190) 27 พ.ย. 58
แจ้งประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน YMSC 2015 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (อ่าน 2194) 11 พ.ย. 58
แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมสอบเพชร SMA มหาวชิราวุธ และ EGL (อ่าน 1308) 05 พ.ย. 58
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลห้องสอบและสถานที่สอบสสวท.ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1194) 05 พ.ย. 58
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1457) 11 ก.ย. 58
แจ้งข่าวโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึ (อ่าน 1279) 07 ก.ย. 58
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ประกาศ รับสมัครนักเรียนช้างเผือก ม.1 โครงการ SMA ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1679) 25 ส.ค. 58
การรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2558 (อ่าน 1340) 06 ส.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับเด็ก ๆ ที่ได้รับรางวัล (อ่าน 1290) 21 ก.ค. 58
ประกาศ เรื่อง กำหนดปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1847) 25 พ.ค. 58
ตารางเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 9168) 12 พ.ค. 58
ร.ร.สาธิต จำหน่ายชุดนักเรียนพร้อม ขายสมุด หนังสือเรียน ของระดับชั้น อนุบาล3และประถม ในวันที่ (อ่าน 1513) 27 เม.ย. 58
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นป.6 ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2126) 24 มี.ค. 58
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1517) 17 ก.พ. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการ ม.ว. Pre test ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมหาวชิราวุธ (อ่าน 1923) 12 ก.พ. 58
ประกาศ เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์ - คณิต(SMA) และภาษาอังกฤษ(EGL) (อ่าน 1832) 12 ก.พ. 58
กำหนดการรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวรนารีเฉลิม (อ่าน 2055) 10 ก.พ. 58
การสอบ"มว.Pre test" ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมหาวชิราวุธ (อ่าน 1819) 20 ม.ค. 58
โรงเรียนสาธิตฯ ขอเชิญชม คอนเสิร์ต "สาธิตขีดเส้นใต้" (อ่าน 1115) 13 ม.ค. 58
ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้น อ.1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2382) 17 ธ.ค. 57
กำหนดชำระเงิน ค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2557 (อ่าน 1625) 05 พ.ย. 57
ปฎิทินการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ของ สพฐ (อ่าน 1999) 05 พ.ย. 57
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 (อ่าน 1363) 23 ต.ค. 57
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1461) 11 ก.ย. 57
การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (อ่าน 2976) 10 ก.ย. 57
โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลสุดยอดส้วม ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา ประจำปี 2556 (อ่าน 1595) 21 ส.ค. 57
รายละเอียดการสอบแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) (อ่าน 1529) 21 ส.ค. 57
แจ้งรายการสอบแข่งขันร่วมกับสถาบันต่าง ๆ (อ่าน 1248) 18 ส.ค. 57
แซค เปิดรับสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 1 (อ่าน 2140) 07 ส.ค. 57
"ศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง" ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4 (อ่าน 1162) 29 ก.ค. 57
"ชวนหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง"ระดับชั้นอนุบาล 1-3 (อ่าน 1228) 29 ก.ค. 57
(อ่าน 1061) 29 ก.ค. 57