ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 830) 21 ก.ย. 61
แจ้งโครงการ SMA โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยโครงการช้างเผือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 256 (อ่าน 975) 30 ส.ค. 61
การรับสมัครนักเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 923) 21 ก.ค. 61
ตารางเรียน ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข) (อ่าน 1074) 05 ก.ค. 61
ปฎิทิน โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1955) 02 พ.ค. 61
ตารางสอบปลายปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1207) 26 ก.พ. 61
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 636 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภั (อ่าน 1362) 06 ก.พ. 61
ประกาศรผลการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2033) 30 ม.ค. 61
เชิญชวน ร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ (อ่าน 992) 26 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (อ่าน 1379) 17 ม.ค. 61
แจ้งผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 (สสวท.) (อ่าน 2316) 22 ธ.ค. 60
แจ้งการรับสมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 10 (Yorwor Pre-test 10) รร.หาดใหญ่วิทยาลัย (อ่าน 1141) 12 ธ.ค. 60
แจังกำหนดการสอบแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (อ่าน 1167) 07 ธ.ค. 60
แจ้งการรับสมัครสอบประเภทต่างๆ ของโรงเรียนมหาวิชาวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1223) 23 พ.ย. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1210) 11 ก.ย. 60
แจ้งการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1238) 08 ก.ย. 60
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนโครงการ SMA ม.1 ปีการศึกษา 2561 รร.หาดใหญ่วิทยาลัย (อ่าน 2576) 07 ก.ย. 60
ประกาศ เรื่อง กำหนดปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1667) 16 พ.ค. 60
ตารางเรียนชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1771) 10 พ.ค. 60
ตารางสอบปลายปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1264) 20 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์...การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา (อ่าน 1261) 07 ก.พ. 60
ปฏิทินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2282) 04 ก.พ. 60
แจ้งแนวปฏิบัติการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติฯ ประจำปี 2560 รอบแรก (อ่าน 1602) 20 ม.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ Pre Woranari '2560 (อ่าน 1371) 07 ม.ค. 60
แจ้งการตรวจสอบผลการสอบ สสวท. (วิทย์-คณิต) คัดเลือกรอบที่ 1 (อ่าน 1338) 02 ม.ค. 60
ดูด่วน!! สทศ. จัดทำวิดีทัศน์ แนะนำการเขียนตอบ ข้อสอบ O-NET อัตนัย วิชาภาษาไทยป.6 (อ่าน 1366) 24 ธ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเรียนต่อม.1 และสอบYORWOR Pre-test ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (อ่าน 1631) 21 ธ.ค. 59
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1858) 14 ธ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์...แผนการรับนักเรียนและการรับสมัคร PRE-YORSOR'60 (อ่าน 1497) 07 ธ.ค. 59
ขอเชิญสมัครเป็นคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองฯ ชุดที่ 16 (อ่าน 879) 07 ธ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบม.ว.Pretest 2559 ร.ร.มหาวชิราวุธ สงขลา (อ่าน 1078) 04 ธ.ค. 59
เตรียมพร้อม สอบ 0-NET ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 943) 04 ธ.ค. 59
ประกาศ หยุดเรียน 1 วัน (ศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559) เนื่องจากน้ำท่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (อ่าน 875) 02 ธ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์.....การเปิดรับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 1012) 30 พ.ย. 59
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1347) 15 ก.ย. 59
ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1332) 01 ส.ค. 59
ประกาศ วันหยุดราชการในวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียน ปิด ๑ วัน (อ่าน 1294) 05 ก.ค. 59
ขอเชิญนักเรียนร่วมโครงการ สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) (อ่าน 1301) 01 มิ.ย. 59
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กำหนดปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1755) 16 พ.ค. 59
ตารางเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2295) 10 พ.ค. 59