ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งตารางเรียน (ปกติ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เริ่มใช้ตั้งแต่ ส.ค. เป็นต้นไป) ฉบับปรับปรุง (อ่าน 19) 04 ส.ค. 63
การทำบัตรผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (อ่าน 52) 18 ก.ค. 63
ประกาศชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและตารางเรียน (อ่าน 59) 16 ก.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการศึกษาทุกระดับชั้น ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 164) 11 ก.ค. 63
แนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (อ่าน 65) 07 ก.ค. 63
การจำหน่ายสมุดและอุปกรณ์ของน้องอนุบาลและรับเงินโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี (อ่าน 79) 29 มิ.ย. 63
ปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 143) 26 มิ.ย. 63
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 116) 26 มิ.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมผู้ปกครอง (ออนไลน์) (อ่าน 237) 15 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 545) 20 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนบ้านสาธิตปฐมวัย และ ระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 972) 20 เม.ย. 63
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ฉบับที่ (อ่าน 315) 30 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การรับผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิต (อ่าน 294) 30 มี.ค. 63
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 305) 17 มี.ค. 63
ด่วนที่สุด !! ประกาศจากโรงเรียนสาธิตฯ เรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดขอ (อ่าน 375) 13 มี.ค. 63
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (อ่าน 341) 13 มี.ค. 63
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.2563 (อ่าน 485) 05 มี.ค. 63
แจ้งผลการเฝ้าระวังโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (อ่าน 398) 05 มี.ค. 63
แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 533) 20 ก.พ. 63
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 461) 15 ก.พ. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับปฐมวัย (อนุบาล1) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 738) 30 ม.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (บ้านสาธิต) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 330) 30 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) (อ่าน 462) 21 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ บ้านสาธิต (อายุ2-3 ปี) (อ่าน 318) 21 ม.ค. 63
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนพื้นฐาน (ปฐมวัย อายุ 3-6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 573) 02 ม.ค. 63
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิต อายุ 2-3 ปี) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 386) 02 ม.ค. 63
แจ้งการสอบ สสวท. ป.3 (ป.1-3) ป.6 (ป.4-6) ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 697) 04 พ.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 727) 05 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สสวท.) (อ่าน 765) 24 ก.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำเนินการเช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายอาหารและเคื่องดื่ม (อ่าน 738) 17 มิ.ย. 62
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการให้เช่าร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อ่าน 745) 12 มิ.ย. 62
ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าสู่โครงการ “เจียระไนเพชร” ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 729) 24 พ.ค. 62
ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1341) 17 พ.ค. 62
ตารางเรียนชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1336) 10 พ.ค. 62
โรงเรียนสาธิตจำหน่าย ชุดนักเรียน สมุด หนังสือเรียน (อ่าน 772) 01 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนบ้านสาธิตปฐมวัย และ ระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 899) 01 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 891) 30 เม.ย. 62
สรุปผลการเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ (อ่าน 760) 29 เม.ย. 62
โรงเรียนสาธิตฯ จำหน่ายชุดนักเรียน สมุด หนังสือ และ อุปกรณ์ของใช้ระดับอนุบาล ในวันที่ 2 พ.ค. 2562 (อ่าน 639) 18 เม.ย. 62
รับสมัครนักเรียนอายุ 2 ปี (บ้านสาธิตปฐมวัย) (อ่าน 677) 28 มี.ค. 62