ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการรับสมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ ครั้งที่ 10 (Yorwor Pre-test 10) รร.หาดใหญ่วิทยาลัย (อ่าน 17) 12 ธ.ค. 60
แจังกำหนดการสอบแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (อ่าน 22) 07 ธ.ค. 60
แจ้งการรับสมัครสอบประเภทต่างๆ ของโรงเรียนมหาวิชาวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 89) 23 พ.ย. 60
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 266) 11 ก.ย. 60
แจ้งการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 359) 08 ก.ย. 60
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนโครงการ SMA ม.1 ปีการศึกษา 2561 รร.หาดใหญ่วิทยาลัย (อ่าน 513) 07 ก.ย. 60
ประกาศ เรื่อง กำหนดปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 649) 16 พ.ค. 60
ตารางเรียนชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 881) 10 พ.ค. 60
ตารางสอบปลายปีการศึกษา 2559 (อ่าน 499) 20 ก.พ. 60
ประชาสัมพันธ์...การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา (อ่าน 399) 07 ก.พ. 60
ปฏิทินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 543) 04 ก.พ. 60
แจ้งแนวปฏิบัติการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติฯ ประจำปี 2560 รอบแรก (อ่าน 530) 20 ม.ค. 60
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ Pre Woranari '2560 (อ่าน 439) 07 ม.ค. 60
แจ้งการตรวจสอบผลการสอบ สสวท. (วิทย์-คณิต) คัดเลือกรอบที่ 1 (อ่าน 407) 02 ม.ค. 60
ดูด่วน!! สทศ. จัดทำวิดีทัศน์ แนะนำการเขียนตอบ ข้อสอบ O-NET อัตนัย วิชาภาษาไทยป.6 (อ่าน 357) 24 ธ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเรียนต่อม.1 และสอบYORWOR Pre-test ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (อ่าน 510) 21 ธ.ค. 59
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 977) 14 ธ.ค. 59
ขอเชิญสมัครเป็นคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองฯ ชุดที่ 16 (อ่าน 209) 07 ธ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์...แผนการรับนักเรียนและการรับสมัคร PRE-YORSOR'60 (อ่าน 626) 07 ธ.ค. 59
เตรียมพร้อม สอบ 0-NET ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 276) 04 ธ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบม.ว.Pretest 2559 ร.ร.มหาวชิราวุธ สงขลา (อ่าน 303) 04 ธ.ค. 59
ประกาศ หยุดเรียน 1 วัน (ศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559) เนื่องจากน้ำท่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (อ่าน 209) 02 ธ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์.....การเปิดรับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (อ่าน 256) 30 พ.ย. 59
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 561) 15 ก.ย. 59
ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 538) 01 ส.ค. 59
ประกาศ วันหยุดราชการในวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โรงเรียน ปิด ๑ วัน (อ่าน 507) 05 ก.ค. 59
ขอเชิญนักเรียนร่วมโครงการ สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) (อ่าน 573) 01 มิ.ย. 59
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กำหนดปฏิทินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 975) 16 พ.ค. 59
ตารางเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1519) 10 พ.ค. 59
แจ้งประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติรอบ 2 (อ่าน 855) 25 ก.พ. 59
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ม.1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ (อ่าน 930) 18 ก.พ. 59
ตารางสอบปลายปีการศึกษา 2558 (อ่าน 750) 18 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 รอบแรก (อ่าน 1418) 12 ม.ค. 59
ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1259) 22 ธ.ค. 58
ประชาสัมพันธ์การทดสอบความสามารถทางวิชาการ Yorwor Pre -Test ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (อ่าน 1171) 17 ธ.ค. 58
แจ้งประชาสัมพันธ์การสอบO-NET ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 642) 04 ธ.ค. 58
แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ ม.ว.Pre-Test 2016 นร.ระดับชั้นป.4 - ป.6 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ (อ่าน 2602) 02 ธ.ค. 58
แจ้งประชาสัมพันธ์ปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ-ระดับนานาชาติ 2559 (อ่าน 600) 27 พ.ย. 58
แจ้งประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน YMSC 2015 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (อ่าน 1399) 11 พ.ย. 58
แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมสอบเพชร SMA มหาวชิราวุธ และ EGL (อ่าน 691) 05 พ.ย. 58