ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการสอบ สสวท. ป.3 (ป.1-3) ป.6 (ป.4-6) ประจำปีการศึกษา 2562
แจ้งประชาสัมพันธ์การสอบ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สอบคัดเลือกรอบ 1) 
ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (อาคาร 2 และอาคาร 3)
- สอบวิชาคณิตศาสตร์ เวลา 09.30 - 11.30 น.
- สอบวิชาวิทยาศาสตร์ เวลา 13.30 - 15.30 น.

หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ (1) บัตรประจำตัวสอบ (2) บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรประจำตัวนักเรียน

อุปกรณ์ที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ (1) ปากกา (2) ดินสอดำ 2B (3) ยางลบดินสอ

 
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,12:37   อ่าน 694 ครั้ง