ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์‎อดุลย์ หวังจิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เอกสารสื่อการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
เครื่องแต่งกายนักเรียน
เครื่องแต่งกาย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจ รูปแบบการให้บริการข้อมูลบนเว็ปไซต์ ข้อใดมากที่สุด
ความครอบคลุมเนื้อหา ข่าวสารต่างๆ
การได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม เหมาะสมและน่าสนใจ
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/03/2012
ปรับปรุง 16/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1286254
Page Views 1968533
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนร.อนุบาล1/2558
สอบธรรมศึกษา
สอบธรรมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งแนวปฏิบัติการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติฯ ประจำปี 2560 รอบแรก

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติฯ ประจำปี 2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1. กำหนดสอบแข่งขันฯ วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560                                                         เวลา 09.00 – 11.00 .

  
          **** วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา                                                             สนามสอบ  โรงเรียนอนุบาลสงขลา

 

          **** วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา                                                             สนามสอบ  โรงเรียนวิเชียรชม

 

2.  นักเรียนจะต้องนำบัตรประจำตัวสอบไปแสดงในวันสอบ จึงจะมีสิทธิ์เข้าห้องสอบ

3.  นักเรียนควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง เพื่อศึกษาแผนผังห้องสอบ

4.  นักเรียนรายงานตัวในห้องสอบเวลา 08.30 .

5. ให้นักเรียนนำดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ และปากกาไปในวันสอบด้วย

6. ไม่อนุญาตให้นำพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ และพจนานุกรมคำศัพท์เฉพาะ                  เข้าห้องสอบ

7. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข โทรศัพท์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ในการคำนวณ

 

หมายเหตุ ;  ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎของการสอบอย่างเคร่งครัด 

                    หากนักเรียนทำบัตรสอบสูญหาย ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในการเข้าห้องสอบ.....นักเรียนสามารถดาวน์โหลดพิมพ์บัตรใหม่ได้ที่ http://obecimso.net/home60/  ในหมวดของตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และเข้าที่กลุ่มย่อย  { ประการรายชื่อ / พิมพ์บัตร }

 

                     ทั้งนี้ได้แนบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560  มานี้ด้วยแล้ว  “คลิ๊กที่นี่”

โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2560,00:00   อ่าน 363 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมูที่ 4 ถนนกาญจวนิช ตำบลเขารูปช้าง ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทร.0-7432-4002  โทรสาร 0-7431-6307
สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา