ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เข้าแนะแนว การสมัครสอบ Pre-Woranari ประจำปีการศึกษา 2564
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30-15.30 น. โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เข้าแนะแนวการสมัครสอบ Pre-Woranari  ประจำปีการศึกษา 2564 และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์  Google meet

โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2564,09:20   อ่าน 67 ครั้ง