ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน”
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ดร.พรรณี  ผุดเกตุ ผู้อำนวยการ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  พร้อมด้วย ดร.ณัฐพันธ์  วรกุล รองผู้อำนวยการ และตัวแทนคุณครู  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน”  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2564,09:13   อ่าน 420 ครั้ง