ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564  ผ่านระบบ Google meet

โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2564,15:05   อ่าน 792 ครั้ง