ภาพกิจกรรม
การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อาจารย์ ดร.พรรณี  ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมการประชุมโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย  โดยการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจากท่านพลเอกดาว์พงษ์   รัตนสุวรรณ  องคมนตรี ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2564,15:03   อ่าน 79 ครั้ง