ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
วันที่ 26 กันยายน 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิกร สุมาลี สังกัดสาขาหลักสูตรและการสอน   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์รัศมิ์ดาว สุขมาตย์ ร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2564,15:46   อ่าน 169 ครั้ง