ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผลการคัดเลือก "เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564"
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณฐมน เหมือนขาว และเด็กหญิงบัวชมพู เมืองจันทบุรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น "เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564" จากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2564,10:00   อ่าน 138 ครั้ง