ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วย  และจัดนิทรรศการในโครงการ  "ประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ครั้งที่ 1/2564"  ณ  อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  เมื่อวันที่  10-11  พฤศจิกายน  2563
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2563,10:42   อ่าน 522 ครั้ง