ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสารทไทย ปี 2563
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดกิจกรรมวันสารทไทย  ประจำปี2563  ในวันที่  16  กันยายน  2563  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของชาวใต้  และได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำขนมเดือนสิบ
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2563,16:58   อ่าน 38 ครั้ง