ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการ “สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น”
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้กิจกรรมโครงการ “สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น”
โดยมี คุณคุณานนท์ ฉันทจิตร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง มโนราห์ ศิลปวัฒนธรรมของชาวใต้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่น่าภาคภูมิใจ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,11:15   อ่าน 32 ครั้ง