ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ/ฉีดพ่นยุงลาย โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขอขอบคุณเทศบาลเมืองเขารูปช้างที่ส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในบริเวณโรงเรียน  เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  วันที่ 29 มิถุนายน  2563
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2563,16:11   อ่าน 49 ครั้ง