ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กวัยเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารและตัวแทนคุณครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมการประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเด็กวัยเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันโควิด-19 ก่อนเปิดภาคเรียน เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสงขลา
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563,15:44   อ่าน 35 ครั้ง