ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  มีรายละเอียดโครงการดังนี้
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 
กิจกรรมที่ 2 บรรยายพิเศษ เรื่อง อย.น้อย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมที่ 3 บรรยายพิเศษ เรื่อง ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
กิจกรรมที่ 4 บรรยายพิเศษ เรื่อง ออกกำลังกายลดภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2563,08:56   อ่าน 496 ครั้ง