ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ปี 2562
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการอบรม  เรื่องการบริหารการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนางานวิชาการและศึกษาดูงาน  ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2562  ณ โรงเรียนเกษมพิทยา โรงเรียนเพลินพัฒนา  และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2562,13:07   อ่าน 586 ครั้ง