ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ รื่อง การพัฒนาคุณภาพนักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรม Active Learning และการพัฒนาทักษะสมอง (EF)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพนักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรม Active Learning และการพัฒนาทักษะสมอง (EF) ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,10:05   อ่าน 870 ครั้ง