ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมฟังเพลงรำลึกพระคุณป๋า
     วันที่ 17 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดงานแสดงดนตรี "รำลึก เพลงสงขลา...ป๋าเปรม"  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นการแสดงดนตรีของวง SKRU Big Band และวง SKRU ORCHESTER พร้อมด้วย Satit String Ensemble ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
     ในวันนี้ จึงเป็นการแสดงออกถึงความคิดถึงและศรัทธาในดวงใจของเราทุกคนที่ต่อป๋า พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ผู้มีปณิธานมั่นคงทั้งประพฤติตนเป็นแบบอย่างและโน้มน้าวให้ประชาชนชาวไทยตระหนักว่า "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน"
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2562,15:47   อ่าน 1419 ครั้ง