ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสารทไทย ปี2562
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดกิจกรรมวันสารทไทยเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นทางภาคใต้  นักเรียนได้รับความรู้อีกทั้งได้ลงมือปฏิบัติจริง  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562  
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2562,15:37   อ่าน 1139 ครั้ง