ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ดร.พรรณี ผุดเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะต่าง ๆ ในงาน ราชภัฏวิชาการ ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ "การฝึกหัดครูก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล" โดยมีนักเรียนเข้ารับรางวัลได้แก่
๑. ด.ญ.สิริกร กาลดิษฐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
๒. ด.ช.ณัฏฐกิตต์ จิตรพรหม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันสะกดคำ Spelling Bee ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
๓. ด.ญ.พิชชา เภสัชเวชการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันสะกดคำ Spelling Bee ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
๔. ด.ช.อนิวรรตน์ สุวรรณรักษ์ รางวัลชนะเลิศ (ประเภททีม) การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
๕. ด.ญ.ณฐมน เหมือนขาว รางวัลชนะเลิศ (ประเภททีม) การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2562,14:26   อ่าน 189 ครั้ง