ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการทัศนศึกษาเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ เพื่อเปิดการเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ  โดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ทัศนศึกษาภายในจังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,11:27   อ่าน 387 ครั้ง