ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมต้อนรับท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
"การศึกษา คือ ความมั่นคง" 
เมื่อวันที่  21 สิงหาคม  2562  ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมต้อนรับท่าน
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี  ในการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระบรมราโชบาย  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,11:14   อ่าน 308 ครั้ง