ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการเชิงปฏิบัติการ "สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น" ปี 2562
ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการเชิงปฏิบัติการ "สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น" นักเรียนได้เรียนรู้ สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ศิลปะพื้นบ้าน ชาวใต้ กับ กิจกรรม มโนราห์ แดนใต้  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์คุณานนท์  ฉันทรจิตร มาให้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2562,17:13   อ่าน 258 ครั้ง