ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในโครงการ "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2562,16:58   อ่าน 273 ครั้ง