ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการทัศนศึกษาเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการทัศนศึกษาเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ เพื่อเปิดการเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ  โดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ทัศนศึกษา  ณ  จังหวัดตรัง  เมื่อวันศุกร์ที่  19  กรกฎาคม  2562
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2562,11:23   อ่าน 1258 ครั้ง