ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การเรียนการสอน"
วันที่  10  พฤษภาคม  2562  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การเรียนการสอน" ให้กับบุคลากรทางการศึกษา  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยนันท์  กั่วพานิช  และ  อาจารย์ณัฐวุฒิ  ณ แฉล้ม  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้สู่การลงมือปฏิบัติจริง
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2562,09:34   อ่าน 302 ครั้ง