ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประกันคุณภาพภายนอกรอบที่สี่" แนวใหม่
เมื่อวันที่ 5 เมษายน  2562  คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประกันคุณภาพของโรงเรียนสาธิตฯ"   โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา  แดงสุวรรณ  รองประธานกรรมการ ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ  อาจารย์ ดร.กนกกร  ศิริสุข กรรมการบริหารระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ได้ให้ความรู้กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ แนวใหม่  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2562,16:04   อ่าน 722 ครั้ง