ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงาน "เปิดโลกวิชาการ มอ.วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 12" เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562  ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา  และได้รับรางวัลดังนี้

1. เด็กหญิงอัณณ์ญาดา ขุนชนะ และ เด็กหญิงรวิษรา คงช่วย   แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท
2. เด็กชายพงศภัค จิตณรงค์  และ  เด็กชายกิติภูมิ ใหม่แก้ว  แข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท
3.  เด็กชายธาม เศวตจินดา  และ  เด็กชายปิยวิช ขาวทอง  แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 700 บาท

โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,16:49   อ่าน 789 ครั้ง