ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2562  และได้รับรางวัลดังนี้
1. เด็กหญิงวรัญญา  บัวศรี  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 
2. เด็กชายมูฮัมมัดฟัตฮีย์  หมันหลี  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  ในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง  ป.1-ป.6
3. เด็กชายฟัยซอล  นุ่งอาหลี  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง  ในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง  ป.1-ป.6

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>>>  คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,09:15   อ่าน 162 ครั้ง