ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองบ้านสาธิตปฐมวัย
เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2561 ไดัรับเกียรติจากท่านวิทยากร คุณจิรารัตน์  พร้อมมูล  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของพ่อแม่กับการระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2561,14:19   อ่าน 295 ครั้ง