ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์ยุงลาย
ฝ่ายพยาบาล  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ยุงลายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา 
 

โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2561,14:41   อ่าน 456 ครั้ง