ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประกวดหนูน้อยนพมาศ ปี 2561
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ  ปี 2561   
ณ เวทีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง มีรายชื่อดังนี้ 
1. เด็กหญิงพุธิตา  คงอ่ำ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  หนูน้อยนพมาศ
2. เด็กหญิงธนิสร เพ่งเมือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หนูน้อยนพมาศ
3. เด็กหญิงพรรปพร  โชติชูช่วง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หนูน้อยนพมาศ
4. เด็กหญิงเบญญาภา อินทร์จักร  ได้รับรางวัลชมเชย หนูน้อยนพมาศ
ณ เวที  กศน.ภาคใต้  มีรายชื่อดังนี้
1. เด็กหญิงปาลิดา  กล่อมใจ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ หนูน้อยนพมาศ
ณ เวที เทศบาลนครหาดใหญ่   มีรายชื่อดังนี้
1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ดำชุม  ได้รับรางวัลชมเชย หนูน้อยนพมาศ
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2561,14:33   อ่าน 408 ครั้ง